EEN NIEUWE SCHUUR OP ONS COMPLEX !!

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling! In 2019 kunnen wij een nieuwe verenigingsschuur op ons complex bouwen. Er is een ontwerp gemaakt en de bouwvergunning wordt aangevraagd. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de positieve medewerking van Rabobank Merwestroom, de A.A. Haan Stichting en de MAG-bijdrage van Stuwkr8. Zij hebben voor dit project de volgende toezeggingen gedaan:

  • Rabobank Merwestroom F 3.000,--
  • A.A. de Haan Stichting F 1.000,--
  • MAG- bijdrage – Stuwkr8 F 4.980,78

Wij zijn deze organisaties bijzonder dankbaar; op 11 december 2018 heeft het bestuur besloten dat het project van start kan gaan.

Schets van de nieuwe schuur