Info over onze vereniging

De Volkstuinvereniging ‘Hardinxveld-Giessendam’ is opgericht in 1988.

Het doel van de vereniging is het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin van het woord en daarvoor een kavel ter beschikking te stellen.

De vereniging tracht dit doel o.a. te bereiken door:

  • Het verkrijgen en inrichten van een terrein.

  • Het beheren van een complex met volkstuinen

  • Het geven en organiseren van voorlichting en het organiseren van cursussen over tuinieren.

  • Het aankopen van zaden en tuinmaterialen voor de leden.

  • Het zo mogelijk organiseren of deelnemen aan excursies en tentoonstellingen, e.d.

  • Het eventueel samenwerken met gelijkgerichte verenigingen.

Op 1 januari 2018 telde de vereniging 61 leden.

Het nummer waaronder de vereniging is aangesloten bij de Kamer van Koophandel is 40323901

De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit 5 leden. De leden van de vereniging komen 2 keer per jaar bijeen in een voorjaars- en een najaarsledenvergadering in Pedaja.

De leden zijn vrijwel allen woonachtig in Hardinxveld-Giessendam; zij variëren in leeftijd van ca. 20 tot ruim 80 jaar. Er zijn bijna evenveel vrouwen als mannen lid van de vereniging.