Nieuws

Onze Volkstuinvereniging heeft deelgenomen aan de RABO-Clubkas Campagne. Het leverde het mooie bedrag van € 380,49 op, waarvoor dank aan Rabobank Mewestroom en de leden die op onze vereniging gestemd hebben!